KALENDARZ IMPREZ 2000 ROK

14-15 października 2000 r.

I EUROPEJSKIE DNI OBRZĘDÓW I ZWYCZAJÓW GÓRNICZYCH
"STARE KOPALNIE - NOWE PERSPEKTYWY"

Szanowni Państwo,

Zapraszam Państwa do Królewskiej Kopalni Soli w Wieliczce, która jest podziemnym miastem o wyjątkowej atmosferze, turystycznym centrum Polski, przyjmującym rokrocznie ponad 700 tys. zwiedzających z całego świata.

W dniach 14-15 października 2000 roku organizujemy I EUROPEJSKIE DNI OBRZĘDÓW I ZWYCZAJÓW GÓRNICZYCH „ STARE KOPALNIE – NOWE PERSPEKTYWY”,
w ramach projektu zatytułowanego WALORYZACJA STARYCH KOPALŃ (Val-Min), realizowanego zgodnie z programem Unii Europejskiej ECOS – OUVERTURE.

Dni Obrzędów i Zwyczajów Górniczych to hasło nowego programu kulturalnego i integracyjnego. Jego istotą jest prezentacja kultury, sztuki, muzyki górniczej jak również obiektów górniczych zajmujących się jej kultywowaniem i udostępnianiem. Nasze spotkanie będzie okazją do uczczenia 170-lecia istnienia Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Kopalni Soli „Wieliczka”.

Będę zaszczycony jeśli zechcecie Państwo przyjąć moje zaproszenie.

Prezes Zarządu
Kopalni Soli „Wieliczka”
Trasa Turystyczna
Jan Sikora

Patronat Honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego

KOMITET HONOROWY:

 • Ryszard Masłowski – Wojewoda Małopolski
 • Zbigniew Zarębski – Poseł na Sejm RP
 • Ryszard Tadeusiewicz – Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
 • Krystyna Barszczewska– Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
 • Adam Kociołek – Starosta Powiatu Wielickiego
 • Józef Duda – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
 • Adam Bromowicz – Dyrektor Kopalni Soli "Wieliczka"
 • Marian Leśny – Dyrektor ds. Ekonomicznych Kopalni Soli "Wieliczka"
 • Jan Sikora – Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • Agnieszka Wolańska – pomysł i realizacja
 • Adam Czyżowski – kierownik muzyczny
 • Stanisław Anioł – oprawa plastyczna-
 • Małgorzata Dobrowolska – nadzór marketingowy
 • Jan Kaszowski –administracja i catering
 • Jan Kubas – organizacja zakwaterowania
 • Jarosław Malik - nadzór techniczny
 • Krystyna Pazdur – koordynator projektu Val-Min

PROGRAM:

14. 10. 2000 r. (sobota) Zjazdy do kopalni w godz.: 9:00 - 9:45, 11:00 - 11:30, 13:30 - 14:00

godz. 10.00-10.30
UROCZYSTE OTWARCIE (komora Warszawa)

godz. 10.30-11.30
WERNISAŻ WYSTAWY - "GÓRNICY - ARTYSTAMI" (komora St. Staszica)
Ekspozycja przygotowana wspólnie z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, prezentuje prace górników wykonane w różnych technikach plastycznych.

godz. 11.30-12.00
PREZENTACJA OBRZĘDU GÓRNICZEGO- "SKOK PRZEZ SKÓRĘ" (komora Warszawa)
Wykonuje Zespół Pieśni i Tańca Akademii Górniczo-Hutniczej KRAKUS.
"Skok przez skórę" to tradycyjna uroczystość, podczas której wychowankowie szkół górniczych przyjmowani są do stanu górniczego.

godz. 12.00-14.00
KONCERT ZAPROSZONYCH ORKIESTR GÓRNICZYCH (komora Warszawa)
z okazji jubileuszu 170-lecia Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Kopalni Soli "Wieliczka".
Koncert ten będzie częścią I Podziemnego Europejskiego Festiwalu Orkiestr Górniczych.
Udział wezmą:

 • Orkiestra Jastrzębskiej Spółki Węglowej "Jas-Mos" z Jastrzębia Zdroju, pod dyrekcją Stanisława Śmietany
 • Pihalni Orkester SVEA Zagorje ze Słowenii , pod dyrekcją Edvarda Eberl
 • Orkiestra Eemdracht & Verbroedering z Belgii, pod dyrekcją Józefa Ratajczaka
 • Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni Soli "Wieliczka", pod dyrekcją Adama Czyżowskiego

W ramach programu artystycznego orkiestry zaprezentują utwory muzyczne związane z własnym regionem i krajem.

godz. 14.00-15.30
KONCERT PIEŚNI GÓRNICZYCH (komora Warszawa)
Dawne pieśni górnicze w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego LUTNIA oraz chóru CAMERATA

godz. 13.00-16.00
POCZĘSTUNEK W PODZIEMNEJ RESTAURACJI (komora W. Budryka) Degustacja tradycyjnych potraw górniczych i piwa. (impreza zamknięta)

godz. 19.00-23.00
BIESIADA REGIONALNA (Dobczyce)
Wieczór integracyjny, w którym uczestniczyć będą muzycy zaproszonych orkiestr z Polski, Belgii i Słowenii. Staropolskiej biesiadzie przy ognisku towarzyszyć będą występy regionalnego zespołu HUNCWOTY. (impreza zamknięta)

godz.19.00-20.00
SPOTKANIE PARTNERÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM VAL-MIN (komora Haluszka II)
Omówienie planów realizacji projektów; wymiana dotychczasowych doświadczeń; nawiązanie kontaktów personalnych. (impreza zamknięta)

godz. 20.00-23.00
WIECZÓR WIELICKI (komora W. Budryka)
Spotkanie będące przykładem wykorzystania starych tradycji górniczych (karczma piwna) jako produktu turystycznego. Udział wezmą zaproszeni goście, przedstawiciele miast uczestniczących w programie VAL-MIN, przedstawiciele biur turystycznych i dziennikarze. (impreza zamknięta)

15. 10. 2000 r. (niedziela) Zjazdy do kopalni w godz. 9.30 - 10.30

godz. 9.30-10.30
ZWIEDZANIE TRASY TURYSTYCZNEJ (dla zaproszonych orkiestr, partnerów z Val-Min)

godz. 10.30-12.00
KONFERENCJA NAUKOWA (komora Warszawa)
"Stare kopalnie - nowe perspektywy. Kultura i tradycja górnicza".

 • KORNELIA DYGACZ: (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)
  Górnicze tradycje muzyczne w kopalniach węgla kamiennego w Polsce i w Niemczech.

 • MACIEJ MAZURKIEWICZ: (Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie)
  Obrzędy i zwyczaje górnicze na wyższych uczelniach technicznych w Europie.

 • URSZULA JANICKA - KRZYWDA: (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)
  Obrzędowość górników solnych w kopalniach Polski, Austrii, Rumunii.

 • JAN SIKORA: (Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna)
  Kultura i tradycja górnicza w tworzeniu nowych produktów turystycznych w Polsce i w Europie.

godz. 12.00-13.30
WYGŁOSZENIE KOMUNIKATÓW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI OŚRODKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE VAL-MIN z Grecji, Bułgarii, Hiszpanii i Polski. (komora Warszawa)

godz. 13.30-13.45
PODSUMOWANIE: Możliwości wykreowania produktów turystycznych w oparciu o zaprezentowane tradycje i zwyczaje. (komora Warszawa)

godz. 13.00-15.00
POCZĘSTUNEK W PODZIEMNEJ RESTAURACJI (komora W. Budryka) Degustacja tradycyjnych potraw górniczych i piwa. (impreza zamknięta)

godz.16.30-18.00
KOROWÓD GÓRNICZY - GRANDE FINALE
Orkiestry maszerują ulicami Wieliczki wykonując opracowane utwory.
Trasa - ulicami: Daniłowicza, Dembowskiego, Powstania Warszawskiego, Sikorskiego, Zamkową, Rynek Górny, Górsko, na stadion KS Górnik.
Na stadionie wspólnie wykonują Marsz Krakus - E. Maja.

godz. 18.30-19.30
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE POŁĄCZONE Z POKAZEM SZTUCZNYCH OGNI (stadion KS Górnik)

Organizatorzy:

Patronat medialny:

Sponsorzy:

INFORMACJA O PROJEKCIE WALORYZACJA STARYCH KOPALŃ (VAL-MIN) REALIZOWANYM W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ECOS OUVERTURE

Wspólnym tematem projektu jest wykorzystanie istniejących w każdym mieście partnerskim kopalń soli i węgla dla stworzenia alternatywnych źródeł dochodów, głównie poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.
Projekt "Waloryzacja Starych Kopalń (Val-Min)" realizowany jest przez czterech partnerów, w tym dwóch z krajów starających się o członkostwo w Unii Europejskiej. Każdy z partnerów działa w porozumieniu z lokalnymi instytucjami i wspólnie mają one utworzyć sieć instytucji realizujących podobne cele.

 • Miejscowość Lavrion w Grecji jest liderem projektu odpowiedzialnym za całość jego realizacji. Zmierza do przekształcenia starej kopalni soli w Lavrion w centrum atrakcji kulturalnej i turystycznej i połączenia ją we wspólny produkt turystyczny ze starożytnym Teatrem Thorakisa.
 • Partnerem w Hiszpanii jest miejscowość Cardona, która w wyniku realizacji projektu chciałaby włączyć stare kopalnie soli do tradycyjnych atrakcji turystycznych obok zabytkowego centrum miasta i Zamku.
 • Miasto Wieliczka w Polsce wraz z Kopalnią Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna chciałoby stworzyć taki plan, który zwiększyłby atrakcyjność turystyczną Wieliczki i pozwoliłby zatrzymać w niej turystów na dłużej. Miasto Wieliczka jest również instytucją zarządzającą wszystkimi pieniędzmi otrzymanymi z funduszu Phare na potrzeby projektu dla partnerów z Polski i Bułgarii.
 • Miasto Płowdiw w Bułgarii chciałoby zapobiec negatywnym wpływom zanieczyszczenia środowiska spowodowanego przez- kopalnie węgla. Zamierza rozwinąć koncepcję zapobiegania degradacji miasta i Parku "Kultury i Wypoczynku".

REPREZENTACYJNA- ORKIESTRA- DĘTA- KOPALNI- SOLI- "WIELICZKA".

Wieliczka - miasto słynne z liczącej ponad 700 lat kopalni soli jak również
z należącej do najstarszych w Europie górniczej orkiestry dętej. Wielicka kopalnia soli zawsze była miejscem fascynującym, takim w którym dźwięki muzyki rozbrzmiewały w sposób szczególny. I chociaż rok 1830 przyjmuje się za datę oficjalnego powstania wielickiej orkiestry (nosiła wówczas miano Cesarsko-Królewskiej Muzyki Salinarnej), to pewne jest, iż "muzyka salinarna" przygrywała gościom odwiedzającym jej rozległe, magiczne podziemia już kilkadziesiąt lat wcześniej.
Gdy w drugiej połowie XVIII wieku urządzono podziemną trasę turystyczną, a do kopalni zaczynały zjeżdżać coraz większe rzesze podróżnych, do największych wrażeń zaliczano brzmienie orkiestry w potężnych, wykutych w soli przestrzeniach.
Kapela salinarna grała nie tylko na bankietach i ku uciesze turystów, ale także na wszystkich uroczystościach kościelnych, a szczególnie tych związanych z tradycją górniczą. Paradne przemarsze w takt górniczej orkiestry odbywały się w dni świętych patronów: św. Klemensa, św. Kingi, św. Barbary. Grano na nabożeństwach w Wielką Sobotę, Boże Ciało i na każdym górniczym pogrzebie. Grała orkiestra górnicza, gdy sprowadzono do kraju prochy Adama Mickiewicza w 1891 roku, gdy w 1900 Uniwersytet Jagielloński obchodził swój 500-letni jubileusz, gdy poświęcono Pomnik Grunwaldzki w 1910 roku,- gdy wmurowano kamień węgielny pod budowę Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1923 roku.
Tak jak dawniej przygrywała cesarzowi Franciszkowi Józefowi w dniu jego urodzin, tak i dzisiaj występuje podczas oficjalnych wizyt koronowanych głów i ważnych dostojników państwowych.
"Jest w orkiestrze dętej jakaś siła..." dowodzą słowa popularnej piosenki. Jest rzeczywiście, chociaż wydawać by się mogło, że dęta potęga większy ma związek z ancien regime niż współczesnością, to nadal nic nie jest w stanie zrobić większego wrażenia na odbiorcach jak melodia płynąca dziarsko z lśniących instrumentów.
Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni Soli w Wieliczce ma w swoim repertuarze najsłynniejsze marsze i popularne melodie znane na całym świecie oraz opracowania utworów J. S. Bacha, F. Schuberta, J. Straussa, G. Verdiego. Wykonuje również utwory współczesnych kompozytorów piszących na orkiestry dęte np.: W. Hautvasta, Jacoba de Haana, H. Lijnschootena. Uczestniczyła w międzynarodowych festiwalach orkiestr dętych w Buchole (1988, 1993 r.), w Augsburgu (1990 r.), w Fussen (1995 r.), w More (1998 r.). W latach 1997-99 koncertowała w Salzburgu, Hallein, Halstadt, Innsbrucku. Od roku 1997 orkiestra występuje pod dyrekcją Adama Czyżowskiego.wróć