PODZIEMNE SACRUM

"Są miejsca w wielickich podziemiach pełne świętych tajemnic. Po fragmentach figur i detalach zdobień można domyślać się tylko istnienia ołtarzy przed, którymi ongiś górnicy czynili znak krzyża. Odeszli a wraz z nimi zaciera się pamięć nazw i giną solne kaplice. Te nieliczne, które trwają są podarunkami czasu, znakami wiary górników starej kopalni".

(J. Podlecki, A. Wolańska "Świątynie i kaplice Wieliczki", 1998)

Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna, z okazji uroczystości barbórkowych jak również zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, przygotowała w komorze St. Staszica wystawę pt. PODZIEMNE SACRUM.

Celem tej ekspozycji jest przybliżenie zwiedzającym oraz pracownikom kopalni miejsc kultu znajdujących się poza trasą turystyczną oraz sylwetek świętych darzonych szczególną czcią przez górników.

Wystawa składa się z dwóch części.
Jedna gromadzi dzieła sztuki takie jak obrazy i rzeźby z wizerunkami świętych, ornaty, mszały, modlitewniki, sprzęty liturgiczne. Druga - zdjęcia wykonane podczas prowadzonej inwentaryzacji przez zespół geologów, górników i historyków w podziemnych kaplicach poza trasą turystyczną.

Eksponaty pochodzą z wielickich kościołów: Św. Franciszka z Asyżu i św. Klemensa oraz ze zbiorów prywatnych twórców dla których inspiracją były podziemne kaplice.

Autorzy scenariusza i realizacja: Agnieszka Wolańska, O. Ludwik Kurowski
Autor zdjęć: Jerzy Przybyło
Oprawa plastyczna: Juliusz Chimiak, opieka górnicza: Józef Wandas
Współpraca: Maciej Pawlicki, Janusz Wójcik, Jadwiga Stecka

SPOTKANIE NOWOROCZNE W SOLNEJ SCENERII

Zorganizujemy specjalnie dla Państwa spotkanie Świąteczno-Noworoczne w podziemiach wielickiej kopalni. Niepowtarzalna sceneria oraz specyficzny mikroklimat sprawiają, iż tu w kopalni uczucia są głęsze, emocje silne jak głębia i siła górotworu a wypowiedziane życzenia rychło się spełniają. Świąteczny nastrój, kolędy oraz potrawy wigilijne zapewnią uczestnikom miłą atmosferę.

Proponujemy Państwu Świąteczne menu:

 • talerz śledzi /dwa rodzaje/,
 • masło,
 • pieczywo-karp smażony,
 • ziemniaczki,
 • zestaw surówek,
 • lampka wina,
 • strucla z makiem,
 • kawa lub herbata-woda mineralna.

Koszt uczestnictwa już od 85 zł od osoby /cena uzależniona jest od ilości osób oraz od menu, które może zostać wzbogacone na Państwa życzenie.
Ponadto oferujemy bezpłatne zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej dla wszystkich uczestników imprezy.
Informacje i zgłoszenia:
Pani Grażyna Wandas - Kołodziej
tel. 012/ 278 73 32
fax. 012/ 278 73 33

Szopki pod ziemią - nagrody przyznane

W tegorocznym IV Wielickim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych zgłoszono 39 prac, które prezentowały ciekawą formę i nowatorskie rozwiązania, dlatego też komisja w składzie:
Jan Sikora - Przewodniczący
Agnieszka Wolańska - Sekretarz
Stanisław Anioł
Piotr Starowicz
nie miała łatwego zadania w wyborze laureatów. Po drobiazgowej ocenie ostatecznie postanowiła przyznać nagrody w następujących kategoriach:

Kategoria I - wykonawcy do lat 12

 • Miejsce I - nagroda w wysokości 500 zł ufundowana przez Burmistrza MiG Wieliczka dla uczniów SP w Grodkowicach: Anny Dziedzic, Lucyny Robak, Marzeny Kalety, Angeliki Witek i Sylwii Kumońskiej za różnorodną technikę i rozbudowanie tematyczne pracy.
 • Miejsce II - nagroda w wysokości 250 zł ufundowana przez Burmistrza MiG Wieliczka dla Arkadiusza Tańculi za wielopoziomowość kompozycji oraz za intrygujący element ruchomy.
 • Miejsce III - trzy równorzędne nagrody rzeczowe ufundowane przez KSW Trasa Turystyczna dla Jakuba Florka za pomysłowość, dla Tomasza Łąckiego za wprowadzenie elementów wielickiej legendy do szopki, dla Wojciecha Barana za ciekawą kompozycję.

Nagroda specjalna ufundowana przez KSW Trasa Turystyczna dla najmłodszych uczestników konkursu czteroletnich "Promyczków" z niepołomickiego przedszkola.

Kategoria II - od 13 do 18 lat

 • Miejsce I - nagroda w wysokości 1000 zł ufundowana przez Dyrektora BPH O/Wieliczka dla Rafała Szafrańca za artystyczne przetworzenie starej kopalni w betlejemską szopkę.
 • Miejsce II - nagroda w wysokości 500 zł ufundowana przez Dyrektora BPH O/ Wieliczka dla Magdaleny i Natalii Mistarz za wprowadzenie Bożego Narodzenia w podziemne sanatorium wielickie.
 • Miejsce III - nagroda rzeczowa ufundowana przez KSW Trasa Turystyczna dla Joanny Florek za ujęcie w szopce groty Piłsudskiego.

Kategoria III - powyżej 18 lat

 • Miejsce I - nagroda w wysokości 2000 zł ufundowana przez Dyrektora BPH O/Wieliczka dla Juliusza Chimiaka za utrwalenie bożonarodzeniowego nastroju, za górniczą architekturę i za elementy ruchome.
 • Miejsce II - nagroda w wysokości 1000 zł ufundowana przez Dyrektora BPH O/Wieliczka dla Pawła Kurowskiego za niespotykaną precyzję w odtworzeniu komór i urządzeń górniczych.
 • Miejsce III - nagroda rzeczowa ufundowana przez KSW Trasa Turystyczna dla Agnieszki i Kingi Piotrowskich za bajkowy wyraz, za połączenie dziecięcej wyobraźni z artystycznymi zdolnościami mamy.

Przez blisko dwa miesiące wszystkie szopki biorące udział w konkursie pozostają w kaplicy św. Kingi na wystawie pokonkursowej; podziwiają je turyści zwiedzający w tym czasie kopalnię.

Pieskowa Skała jeszcze ładniejsza - otwarcie na Barbórkę

W dniu 1 grudnia br. /sobota/ o godz. 17.00 w Kopalni Soli "Wieliczka", podczas obchodów tradycyjnego święta górników - Barbórki, nastąpi otwarcie zmodernizowanego odcinka trasy turystycznej.

Istniejąca do niedawna w komorze Pieskowa Skała zabudowa schodów i kaszt przysłaniały częściowo panoramę tej komory. Dlatego Zarząd spółki Trasa Turystyczna podjął decyzję o przebudowie części schodów i nowej aranżacji całej komory. Prace rozpoczęto pod koniec ubiegłego roku od odsłonięcia i rozbudowy chodnika Kunegunda w dolnej części komory, gdzie odtworzono ciąg odwadniający wraz z pompą wodną zwaną "Paternoster".

Paternoster

Przesłaniające komorę komunikacyjne schody drewniane przebudowano, zastępując je w części schodami wykutymi w soli. Działania te odsłoniły przepiękną panoramę widokową całej komory.

Pomysł nowej aranżacji komory Pieskowa Skała wypływał z chęci pokazania turystom problemu odwadniania Kopalni, który towarzyszy górnikom wielickim od początków eksploatacji nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Drugim elementem wyeksponowanym w komorze Pieskowa Skała jest zrekonstruowany krzyż ręczny używany do transportu pochylnianego obrazujący początki zastępowania pracy ludzkiej urządzeniami mechanicznymi w transporcie soli i solanki.

Bardzo ważnym elementem ekspozycji jest światło, które w starej kopalni było ogniem otwartym kaganków górniczych: łojowych, olejowych i karbidówek aż do światła elektrycznego. Zwiedzającym przybliżono efekt światła jakie dawały kaganki.

Cała koncepcja aranżacji tej komory oraz zmiany są chęcią pokazania turyście atmosfery starej, ale prawdziwie żywej kopalni. Urządzenia zrekonstruowane mogą być uruchamiane i obsługiwane przez turystę i dzięki temu zapamiętane jako coś niepowtarzalnego.

Materiały zastosowane przy aranżacji Komory Pieskowa Skała są oryginalnymi elementami pozyskanymi z najbliższych rejonów Pieskowej Skały, z poz. I.

Kolędy i pastorałki 101 m pod ziemią

W wielickiej kopalni w kaplicy św. Kingi dnia 11.01.02r. o godz. 19.00 odbędzie się widowisko muzyczne "Chrystus nam się narodził".

Kolędy i Pastorałki zaśpiewają soliści:

 • Krystyna Tyburowska - sopran
 • Bożena Zawiślak-Dolny - mezzosopran
 • Jan Zakrzewski - tenor
 • Przemysław Firek - bas

z towarzyszeniem Chóru i Orkiestry Opery i Operetki w Krakowie

Kierownictwo muzyczne - Stanisław Krawczyński
Inscenizacja - Stanisław Zajączkowski

/koncert zamknięty/

Mikołajki w solnych podziemiach

Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna pragnie poinformować że w dniach od 26 listopada do 15 grudnia br. w godzinach od 8.00 do 16.00 istnieje możliwość zorganizowania dla dzieci spotkania ze Św. Mikołajem.

Program imprezy:

 • zwiedzanie trasy turystycznej z przewodnikiem
 • wspólna zabawa ze Św. Mikołajem, wreczanie prezentów
  (prezenty dla dzieci we własnym zakresie)
 • poczęstunek (herbata, poczek)

Czas trwania zabawy ok. 1,5 godziny

Zgłoszenia należy kierować:
Dział Organizacji Turystyki
ul. Daniłowicza 10
32-020 Wieliczka
e-mail: turystyka@kopalnia.pl
tel.: 278 73 32
fax: 278 73 33


koszt imprezy - 18 z; (od jednej osoby - przy grupie 35 osobowej)

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy
wstęp dla dwóch opiekunów - bezpłatny

 

KONKURS

Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży na opracowanie literackie związane z Kopalnią Soli.

 • Tematem konkursu jest Kopalnia Soli w Wieliczce.
 • Celem - upowszechnienie wśród najmłodszych wiedzy o najcenniejszym polskim obiekcie górniczym.
 • Opracowania mające formę bajki, baśni, opowiadania lub legendy oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
  1. do 10 lat,
  2. 11 - 14 lat,
  3. 15 - 18 lat.
 • Prace nie mogą tematycznie nawiązywać do publikowanych legend i opowieści.
 • Mile widziane będą własnoręcznie wykonane ilustracje lub formy graficzne związane z tekstem opracowania.
 • Prace (do 10 stron maszynopisu lub czytelnego rękopisu) należy przesłać na adres
  Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna
  Ul. Daniłowicza 10
  32 - 020 Wieliczka
  w terminie do dnia 5 listopada 2001 (decyduje data stempla pocztowego), lub złożyć osobiście w siedzibie Zarządu Spółki,
  ul. Daniłowicza 10, Dział Marketingu pok. 9.
 • Prace oceni Jury pod przewodnictwem Prezesa "Trasy Turystycznej".
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 06 grudnia 2001.
 • Dla laureatów organizatorzy przewidzieli cenne nagrody pieniężne:
  1. 300 zł
  2. 600 zł
  3. 1000 zł
  oraz nagrody rzeczowe.

 • GÓRNICTWO RUDNE I KRUSZCOWE W POLSCE

  WYSTAWA w komorze Stanisława Staszica 125 m pod ziemią

  Wystawa "Górnictwo rudne i kruszcowe w Polsce" została przygotowana przez Kopalnię Soli "Wieliczka" - Trasa Turystyczna oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

  Prezentowana będzie w komorze im. St. Staszica od 19 lipca do 29 października 2001. Wystawę można zobaczyć bez dodatkowych opłat podczas zwiedzania podziemnej trasy turystycznej

  Zgromadzono na niej blisko 300 eksponatów pochodzących z Muzeum Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum w Częstochowie, Muzeum w Olkuszu, Muzeum w Tarnowskich Górach, Zabytkowej Kopalni w Tarnowskich Górach, Huty Szkła "Alicja" z Tarnowa oraz z prywatnych kolekcji.

  Autorami wystawy są: mgr inż. Tadeusz Loster (scenariusz), mgr Agnieszka Wolańska (współpraca i realizacja) oraz Piotr Starowicz (oprawa plastyczna), Józef Wandas (opieka górnicza).

  Wystawa "Górnictwo rudne i kruszcowe w Polsce" jest ekspozycją popularno - naukową o tematyce przyrodniczo - technicznej, składającej się z dwóch, ściśle powiązanych ze sobą części. Pierwsza część wystawy ukazuje rudy metali nieżelaznych, zwane dawniej kruszcami, oraz rudy żelaza. Eksponowanym minerałom towarzyszą przedmioty wykonane z metali pozyskiwanych z tych rud. Są to wyroby o dużej wartości artystycznej i historycznej.

  Prezentowane są również mapy geologiczne i opisy miejsc występowania prezentowanych rud oraz krótka historia górnictwa rudnego i kruszcowego w Polsce.

  Druga część wystawy ukazuje technologiczną stronę zagadnienia, gromadząc muzealia techniki górnictwa rudnego. Ekspozycja ta podzielona została na osiem działów tematycznych.

  • Poszukiwanie złóż.

   Pokazywane są XIX wieczne i współczesne świdry do poszukiwania złóż, odwierty geologiczne, indywidualne narzędzia pracy oraz XIX wieczne ryciny i rysunki techniczne urządzeń wiertniczych.
    
  • Miernictwo

   Można tu obejrzeć stanowisko miernicze z przyrządami mierniczymi, książki pomiarów i XIX wieczne górnicze mapy kopalń rudnych. Obok ustawiony został kamień graniczny z 1833 roku wyznaczający pole górnicze o nazwie "Erika".
    
  • Znaleziska

   Dział ten ukazuje najstarsze w Polsce narzędzia górnicze oraz wyposażenie XIII i XIV wiecznych gwarków odnalezione podczas prac archeologicznych w starym szybie kopalni srebra w Bytomiu. Pokazane zostały również XVII wieczne narzędzia odnalezione w starych zrobach kopalni "Złoty Osioł" w Złotym Stoku.
    
  • Górnik i jego narzędzia

   Kolejny dział składa się z ponad 100 eksponatów i jest najliczniejszy z prezentowanych działów. Wśród wystawionych narzędzi górniczych używanych od XVII do początku XX wieku można zobaczyć kopaczki, krzaski, kopaki, kilofy, lampy górnicze, żelazka, pyrliki, skórzane hełmy, narzędzia drewniane oraz oprzyrządowanie do urabiania rud za pomocą materiałów wybuchowych.
    
  • Transport kopalniany

   W dziale tym ukazane zostały stare drewniane kołowroty kopalniane, wózki górnicze oraz drewniane niecki do przenoszenia urobki.
  • Odwadnianie

   Eksponuje unikalne części XVIII wiecznej drewnianej odwadniającej pompy górniczej, tzw. kunsztu wodnego, z kopalni cyny w Gierczynie oraz wiadra drewniane i narzędzia służące do odwadniania kopalń kruszcowych.
    
  • Wzbogacanie rud

   W dziale tym można obejrzeć odtworzoną wg oryginalnych wzorów XVI - wieczną "płuczkę polską" świadczącą o dużym kunszcie polskich górników wzbogacających srebrnonośną galenę; stojący obok manekin ubrany w strój roboczy z epoki, przybliża sposób pracy nad wzbogaceniem rudy. Ponadto wystawione tu są niecki i moździerze służące temu samemu celowi.
   Ściany tej części ekspozycji mieszczą około 40 rysunków technicznych z XVIII i XIX wieku. Przedstawiają one maszyny i urządzenia górnicze. Reprezentują wysoki poziom sztuki kreślarskiej, rysowane były tuszem i barwione akwarelą, dopracowane w każdym detalu.
    
  • Medale

   Zbiór medali ściśle związany jest tematycznie z prezentowaną dziedziną. Upamiętniają one kopalnictwo złota, srebra, żelaza, miedzi, cynku i ołowiu na ziemiach polskich oraz przedstawiają zabytki techniki górnictwa kruszcowego w Tarnowskich Górach i w Staropolskim Okręgu Górniczo - Hutniczym. Pokazane zostały w ten sposób również uczelnie kształcące kadry dla polskiego górnictwa kruszcowego oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud w Bytomiu. Na uwagę zasługuje medal "450 - rocznica pierwszej polskiej ustawy górniczej Ordunek Górny, 1528-1978" autorstwa Józefa Stasińskiego.
   20 medali pochodzi ze zbiorów własnych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
    

  Ekspozycję dopełnia prezentacja rud świata ze zbiorów dr inż. Jacka Wachowiaka i mgr inż. Janusza Gradowskiego.

  Kamienie w kopalni po raz szósty.

  Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna zaprasza na VI Podziemne Międzynarodowe Targi Minerałów, Skamieniałości i Biżuterii. Stare wyrobiska górnicze stanowią oryginalną scenerię do prezentowania tego, co stworzyła natura: minerałów, skamielin.

  Targi organizowane są w dniach 19-22 lipca 2001 roku, w komorze Warszawa, największym wyrobisku na trasie turystycznej wielickiej kopalni. Targi czynne będą w godz. 10.00-19.00. Turyści zwiedzając w tych dniach kopalnię bez dodatkowej opłaty mogą podziwiać zgromadzone w komorze Warszawa cuda natury.

  Bilet wstępu bezpośrednio na Targi kosztuje 5 zł.

  Dodatkową atrakcją dla odwiedzających targi będzie możliwość zwiedzania wystawy "Górnictwo rudne i kruszcowe w Polsce" usytuowanej 125 m pod ziemią w komorze Stanisława Staszica.

  Dla odwiedzających Targi przewidziano konkursy z nagrodami.

  W tym roku do udziału w targach zgłosiło się blisko 40 wystawców (Polska, Czechy, Maroko), którzy zaprezentują bogate zbiory minerałów. Jedną z ciekawszych kolekcji przywiezie do kopalni Agata Jurkowska z Krakowa. Młoda kolekcjonerka każdego roku uczestniczy w wielickich Targach Minerałów i zaskakuje odwiedzających targi coraz bogatszym zbiorem skamieniałości jury krakowsko-częstochowskiej.

  Józef Spes z Radomia jest właścicielem bogatej kolekcji "Polski Agat", którą również będzie można podziwiać w komorze Warszawa. Jak zwykle dużą ofertę stanowić będą wyroby z bursztynu, a prezentowana złota, srebrna biżuteria zaspokoi najbardziej wyrafinowane gusta.

  Rokrocznie odwiedza Targi Minerałów ponad 20 tys. osób. Są to zarówno turyści licznie zwiedzający kopalnię w tym właśnie okresie, jak również wizytujący wyłącznie ekspozycje minerałów zachęceni atrakcyjną lokalizacją targów oraz bogatą ofertą wystawców.

  Uroczyste otwarcie Targów nastąpi 19 lipca br. /czwartek/ o godz.10.00.

  Patronat Honorowy nad imprezą objęli: Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz, Poseł RP mgr inż. Zbigniew Zarębski, Starosta Powiatu Wielickiego mgr inż. Adam Kociołek.

  Równocześnie z Targami Minerałów na powierzchni odbywać się będą Dni Kingi – program imprezy

  "Skarby sztuki - znaki wiary"
  czyli kolejna wystawa 125 m pod ziemią

  Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna zorganizowała Wystawę Fotografii Krystiana Brodackiego "Skarby sztuki - znaki wiary". Wystawa w komorze St. Staszica poświęcona jest kapliczkom przydrożnym, które stanowią wyjątkowy i wspaniały element polskiego krajobrazu. Na Pogórzu Wielickim usytuowane są oryginalne kapliczki, większość z nich powstała w XIX w. Krystian Brodacki znany publicysta, fotograf i muzyk, sfotografował ponad 300 kapliczek. Jego fotografie, które powstały w latach 2000-2001 mają wartość podwójną: dokumentalną i artystyczną. Walor dokumentalny twórczości Brodackiego jest nie do przecenienia, bowiem te "Skarby sztuki - znaki wiary" z roku na rok niszczeją.

  Wernisaż odbył się 2 czerwca br. /sobota/ o godz. 18.00 w komorze St. Staszica w wielickiej kopalni. Otwarciu wystawy towarzyszył koncert jazzowy, w którym udział wzięli: Jarosław Śmietana /gitara/, Krystian Brodacki /fortepian elektryczny/, Tomasz Kupiec /kontrabas/, Tomasz Grochot /perkusja/. Wystawę "Skarby sztuki - znaki wiary", która potrwa do 27 czerwca br. obejrzą turyści zwiedzający trasę turystyczną wielickiej kopalni.


  WSPÓLNA AKCJA PROMOCYJNA MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE I KOPALNI SOLI "WIELICZKA" TRASA TURYSTYCZNA

  Każda osoba kupująca bilet na wystawę impresjonistów "Od Maneta do Gauguina" otrzymuje kupon promocyjny upoważniający do 20% bonifikaty na bilet wstępu do Kopalni Soli "Wieliczka". Kupon ważny jest w soboty i niedziele do 30.06.2001 r. wraz z biletem z wystawy impresjonistów.

  Monety z wizerunkiem kopalni wybite

  Kopalnia Soli "Wieliczka" światowe dziedzictwo kultury materialnej, niepowtarzalny w swym pięknie podziemny świat, a zarazem jeden z najbardziej znanych obiektów turystycznych został uwieczniony w serii monet kolekcjonerskich "Zabytki kultury materialnej w Polsce". W dniu 21 marca 2001roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu dwie monety kolekcjonerskie "Kopalnia Soli w Wieliczce". Monety te stanowią rozszerzenie emitowanej w poprzednich latach serii monet "Zamki i pałace w Polsce" a zatytułowanej obecnie "Zabytki kultury materialnej w Polsce". Rewers monety o nominale 20zł to scena przedstawiająca pracę w kopalni soli kamiennej w dawnych wiekach: w centralnej części wizerunek czterech górników toczących tzw. bałwan soli, w tle pracujący górnicy. Na dole znajduje się cyrkonia imitująca kryształ soli. Moneta ta wykonana jest stemplem lustrzanym w srebrze.
  Rewers drugiej monety o nominale 2zł również przedstawia pracę górników, a wokół stylizowany fragment wnętrza kopalni. Moneta wykonana jest stemplem zwykłym w stopie CuAl tzw. "Nordic Gold". Nie bez powodu kopalnię soli uwieczniono na monetach, to właśnie sól, nazywana w dawnych wiekach "białym złotem", była pierwszym środkiem płatniczym. Jak przystało na monety kolekcjonerskie ich nakład jest niewielki.

   

  Na Dzień Matki do kopalni

  Rozpoczęcie sezonuKopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna zaprosiła mamy wraz ze swoimi pociechami do kopalni w dniu 26 maja br. Z okazji święta mieliśmy przygotowno liczne atrakcje m.in. dwa koncerty holenderskiej orkiestry "Harmonie Aurora". Orkiestra ta jest jedną z najstarszych orkiestr dętych w Holandii. Powstała w 1908 r, w skład zespołu wchodzą następujące orkiestry: duża orkiestra symfoniczna, gra repertuar klasyczny, muzykę współczesną i rozrywkową oraz grupa perkusyjna, która gra maszerując ulicami miasta. Instrumenty perkusyjne wspomagane są lirami i fletami. Zespół koncertuje samodzielnie jak i z dużą orkiestrą. Piękne umundurowanie zespołu wzorowane jest na mundurach holenderskiej Gwardii Królewskiej. Grupa perkusyjna wystąpiła 26 maja /sobota/ o godz. 17.00 na powierzchni przed Szybem Daniłowicza, natomiast o godz. 18.00 odbył się koncert dużej orkiestry symfonicznej w komorze Warszawa /zjazdy od 17.00/. W swoim repertuarze zespół ma m.in. utwory Czajkowskiego, Dworzaka, Gershwina, Verdiego, Rossiniego oraz wielu innych kompozytorów.

  Koncert w komorze Warszawa był dodatkową atrakcją dla turystów zwiedzających w tym czasie kopalnię.  Wystawa lalek w komorze St. Staszica

  Wystawa "Opowieści Jagustynki" wg powieści "Chłopi" Wł. Reymonta pochodzi ze zbiorów Muzeum Lalek w Pilźnie. Wraz z muzeum działa Pracownia Artystyczna "Kasia", która specjalizuje się w inscenizacji lalkami dzieł literatury. Wystawa składa się z kilku scen: Wykopki, Kiszenie Kapusty, W karczmie, Swaty, Śmierć Kuby, Wesele, Liczenie pieniędzy, Wigilia.

  Postacie wykonane są z masy porcelanowej oraz korpusu tak skonstruowanego, aby umożliwiał upozowanie lalki do wykonywanej przez nią czynności. Lalki mają około 80 cm wysokości, wykonane są w całości rękodzielniczo. Tkaniny do strojów lalek, wynalezione z dużym trudem, są w wielu strojach tkaninami wiekowymi. Oryginalne są blisko stuletnie rekwizyty takie jak: szatkownica, naczynia w karczmie, lampa naftowa w stajni, noże w szatkowaniu kapusty, chusty w orszaku weselnym oraz prawdziwe korale. Każda postać została zaprojektowana w ten sposób, aby oddać charakter postaci z adaptacji filmowej.

  Pilzno, małe miasteczko na trasie Kraków-Rzeszów, znane jest nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami za sprawą lalek. Jedyna tego typu placówka wytwarzająca lalki artystyczne i posiadająca unikalne zbiory lalek w różnorodnych kolekcjach jest magnesem przyciągającym turystów w rejon doliny Wisłoki. Wystawy ze zbiorów muzeum pilźnieńskiego przez cały czas można oglądać w liczących się muzeach i instytucjach na terenie całego kraju. Wystawę w komorze St. Staszica turyści będą oglądać do końca maja br.  Zabytkowa kopalnia soli w ekslibrisie

  Turyści zwiedzający podziemną trasę turystyczną w wielickiej kopalni od 18 stycznia br. mogą oglądać w komorze Stanisława Staszica (125 m pod ziemią) IV pokonkursową wystawę ekslibrisów zatytułowaną "Miasto Wieliczka, zabytkowa kopalnia soli". Pomysł konkursu upamiętniającego w ekslibrisie Wieliczkę i kopalnię soli narodził się kilka lat temu. Jego ideą było wykorzystanie kontaktów twórców i kolekcjonerów na całym świecie i prowadzonej przez nich wymiany ekslibrisów. Sprzyja to przenoszeniu informacji o osobach, wydarzeniach, treściach historycznych i teraźniejszych, a tym samym przyczynia się do promocji miasta, jego wartości, kultury, zabytków. Organizatorzy konkursu pragnęli też zebrać artystyczną dokumentację obrazującą jak twórcy-graficy w kraju i na świecie widzą unikalny zabytek jakim jest kopalnia soli z urokliwymi, nigdzie nie spotykanymi wyrobiskami.
  Organizatorami wystawy są Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna oraz Dom Kultury "Podgórze" Galeria Ekslibrisu.
  Ekslibrisy w wielickiej kopalni będzie można oglądać do 28 lutego br.

  30.10.2000 - jesienno-zimowa obniżka cen

  Coraz mniejszy gwar i ruch wokół szybu Daniłowicza świadczą o schyłku sezonu letniego.
  W miesiącach od kwietnia do września br. odwiedziło kopalnię wielicką ponad 516 tys. osób, porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego to blisko 10 tys. turystów więcej.
  Na wszystkich którzy odłożyli wyjazd do kopalni na jesień czy zimę czeka niespodzianka.
  Od 2 listopada 2000 r. (1 listopada kopalnia jest nieczynna) obowiązuje 20% obniżka cen biletów na zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej. Mniej za bilety płacić będą turyści aż do końca lutego 2001r. Turystyka w kopalni jest niezależna od pogody, bez znaczenia są deszcz, śnieg czy mróz na powierzchni. Pod ziemią panuję stała temperatura /ok. 14oC/ oraz stała wilgotność. Ponadto w miesiącach zimowych, gdy do kopalni schodzi znacznie mniej turystów, komfort zwiedzania jest zdecydowanie wyższy.

  Spotkanie Noworoczne 130 m pod ziemią

  Przedstawiamy Państwu propozycję zorganizowania w wielickiej kopalni Spotkania Świątecznego, bądź Noworocznego dla pracowników Państwa Firmy. Niepowtarzalna sceneria oraz specyficzny mikroklimat sprawiają, iż tu w kopalni uczucia są głębsze, emocje silniejsze jak głębia i siła górotworu, a wypowiedziane życzenia rychło spełniają się.
  Wszystkich poszukujących oryginalności zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
  Proponujemy Państwu, w cenie 85 zł od osoby, poczęstunek na który złożą się potrawy wigilijne. W cenie uwzględniono również świąteczną dekorację komory, nagłośnienie oraz oprawę muzyczną /kolędy/. W przypadku grup poniżej 20 osób cena wynosi 95 zł od osoby.
  Podczas spotkania towarzystwo dobrego ducha kopalni - Skarbnika - gwarantowane.
  Jednocześnie proponujemy Państwu zorganizowanie zwiedzania podziemnej trasy turystycznej uwzględniając 20% zniżki na bilety wstępu.
  Informacje i zgłoszenia:
  Grażyna Wandas-Kołodziej
  tel. 012/ 278 73 32

  Serdecznie zapraszamy!

  14-15 grudnia 2000r. III Wielicki Konkurs Szopek

  Kopalnia Soli Wieliczka ze względu na bliskie sąsiedztwo Krakowa, nawiązując do wzorców krakowskich i własnej, górniczej tradycji, rozpoczęła w 1998 roku organizowanie Wielickiego Konkursu Szopek. Inspiracją do organizowania tego właśnie konkursu w kopalni wielickiej stała się solna szopka zdobiąca jeden z ociosów Kaplicy św. Kingi, wykonana przed blisko 100-tu laty przez górnika-rzeźbiarza Józefa Markowskiego, do której solne figurki wyrzeźbił Mieczysław Kluzek.

  "Górnicy - artystami" wystawa 125 m pod ziemią

  Wernisaż wystawy odbył się w dniu 14 października 2000 r. podczas imprezy I Europejskie Dni Obrzędów i Zwyczajów Górniczych „Stare Kopalnie -Nowe Perspektywy”, wystawa znajduje się w komorze Stanisława Staszica i pozostanie w kopalni do połowy grudnia br. stanowiąc dodatkową atrakcję dla turystów zwiedzających trasę turystyczną.
  Ekspozycja prezentuje prace górników, wykonane w różnych technikach plastycznych - rzeźby w soli, węglu, drewnie oraz malarstwo olejne na płótnie, malarstwo na szkle, rzemiosło artystyczne.
  Wystawa przygotowana została wspólnie z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, dzięki współpracy z dyrektor Krystyną Barszczewską zarządzającą tą placówką.

  Pierwszy Bal Sylwestrowy Trzeciego Tysiąclecia.

  Rozpoczęto już sprzedaż biletów na Bal Sylwestrowy, który będzie ukoronowaniem imprez organizowanych w tym roku w wielickiej kopalni. Kopalnia od wieków gościła w swoich podziemiach znamienite osobistości, a wystawne bale nie należą tutaj do rzadkości. Pierwszy Bal Sylwestrowy Trzeciego Tysiąclecia 125 metrów pod ziemią, w miejscu niezwykłym, gdzie uczucia są głębsze, emocje silniejsze jak głębia i siła górotworu to propozycja dla wszystkich spragnionych oryginalności i niepowtarzalności.

  I EUROPEJSKIE DNI OBRZĘDÓW I ZWYCZAJÓW GÓRNICZYCH
  "STARE KOPALNIE - NOWE PERSPEKTYWY"

  W dniach 14-15 października 2000 roku Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna oraz Urząd Miasta i Gminy Wieliczka zapraszają na imprezę realizowaną w ramach programu Unii Europejskiej -Waloryzacja starych kopalń (Val-Min).

  Patronat Honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego

  zobacz więcej  NOWOŚCI NA TRASIE TURYSTYCZNEJ

  Od 24 lipca 2000 roku turyści zwiedzający trasę turystyczną oglądają dodatkowe atrakcje MAKIETĘ WIOSKI NEOLITYCZNEJ znajdującą się w komorze Sielec oraz KOMORĘ DROZDOWICE, która po trwającym blisko 10 lat remoncie została ponownie udostępniona turystom.

  Wystawa prac światowej sławy fotografa Ryszarda Horowitza
  125 metrów pod ziemią w komorze Staszica

  "P o s z e r z e n i e   w y o b r a ź n i" to tytuł wystawy fotogramów Ryszarda Horowitza, która została zorganizowana w oryginalnej scenerii komory Stanisława Staszica.

  Wystawa potrawa do 15 września br. i można ją oglądać bez dodatkowej opłaty zwiedzając trasę turystyczną wielickiej kopalni.

  Ryszard Horowitz urodził się w Krakowie w 1939 roku. Podczas II wojny światowej został uwięziony wraz z rodziną w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Był jednym z najmłodszych więźniów którzy ocaleli. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, a następnie studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1959 roku dzięki pomocy jednego z amerykańskich uniwersytetów wyjechał do Nowego Jorku. Studia w Instytucie Pratta oraz uzyskanie stypendium pozwoliły artyście rozwinąć zainteresowania fotografią i jej zadziwiającymi zastosowaniami w komunikacji masowej.
  Po ukończeniu studiów pracował dla potrzeb firm zajmujących się produkcją filmową i wzornictwem. W tym czasie był między innymi dyrektorem artystycznym agencji Grey Advertising.
  W 1967 roku Ryszard Horowitz otworzył własne studio fotograficzne.
  Od tego czasu pracował dla wielu znamienitych firm, zdobył wiele cennych nagród w prestiżowych konkursach (w tym wielokrotne miano Najlepszego Fotografika Ameryki), a jego prace - często wystawiane i publikowane - stały się cennym nabytkiem kolekcjonerskim.
  Dzieła Ryszarda Horowitza brały udział w ponad 50 wystawach na całym świecie, między innymi w: Mediolanie, Tuluzie, Pradze, Camden , Las Vegas, Genewie, Paryżu, Nowym Jorku, Tokio, Osace, Kolonii, Orlando, Hongkongu, Chicago, Arles, Warszawie i Krakowie.

  EXPO 2000KOPALNIA SOLI "WIELICZKA"
  NA ŚWIATOWEJ WYSTAWIE EXPO 2000
  W HANNOWERZE

  Kopalnia Soli "Wieliczka" bierze udział w jednym z największych wydarzeń roku 2000 - w Światowej Wystawie EXPO 2000 w Hannowerze. Wystawa rozpoczyna się 1 czerwca br. i potrwa do końca października 2000r.

  Zwiedzający wystawę zobaczą fragment kopalnianego chodnika, przejdą obok legendarnego Skarbnika - Dobrego Ducha Kopalni. Postać Skarbnika, wykuta w soli kamiennej specjalnie na wystawę EXPO 2000, mierzy ponad 3 metry, waży 3,5 tony, składa się z 4 brył solnych. Autorem projektu i twórcą rzeźby jest górnik-rzeźbiarz Stanisław Anioł. Po zakończeniu wystawy rzeźba Skarbnika wróci do Wieliczki i wzbogaci wystrój jednej z komór na trasie turystycznej, będąc świadectwem polskiego udziału w EXPO 2000.

  Ponadto w Hannowerze przez otwór w jednej ze ścian kopalnianego chodnika można podziwiać kaplicę św. Kingi, a zdobiące ją żyrandole z soli kryształowej "są na wyciągnięcie ręki".

  Kopalnia Soli "Wieliczka" nie po raz pierwszy bierze udział w tego typu wystawie. Równo sto lat temu wielicka kopalnia zaprezentowała się na Wystawie Światowej w Paryżu. W 1900 roku w Paryżu pokazano naturalnej wielkości kopię ołtarza głównego kaplicy św. Antoniego wyrzeźbioną w soli przez Józefa Markowskiego. Po powrocie z paryskiej wystawy rzeźby umieszczono w kaplicy św. Kingi i zdobią one jej wnętrze do dnia dzisiejszego.

  Wieliczka, 31 maja 2000r.